دیدنی های ما

موزه ارتباطات با پانزده هزار متر مربع زیربنا ، تلاقی معماری و تاریخ فرهنگی

براساس پژوهش های علمی :

در کمترین حالت ، بازدید از موزه ، درک هنری کودکان را افزایش می دهد . کودکان موزه گرد ؛ تفکر انتقادی و مهارت های بردباری و همدلی را زودتر فرا میگیرند .

 

اطلاعات بازدید

بازدید کنندگان ما تاکنون :  free website counter

پایگاه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

پایگاه دفتر مقام معظم رهبری

پایگاه ریاست جمهوری

پایگاه اطلاع رسانی دولت

پایگاه مجلس شورای اسلامی

پایگاه امور زنان و خانواده

پایگاه مرکز ملی فضای مجازی

موزه پست و ارتباطات  Post and Communications Museum