چهارشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۹ ۰۷:۴۹
Wednesday Jul 8, 2020 07:49
دیدنی های ما
موزه ارتباطات با پانزده هزار متر مربع زیربنا ، تلاقی معماری و تاریخ فرهنگی

براساس پژوهش های علمی :

در کمترین حالت ، بازدید از موزه ، درک هنری کودکان را افزایش می دهد .

کودکان موزه گرد ؛ تفکر انتقادی و مهارت های بردباری و همدلی را زودتر فرا میگیرند .

اطلاعات بازدید


: Number of Visitors  free website counter